รองรับ SSL โดยไม่ต้องซื้อ ip เพิ่ม ด้วยระบบ Server Name Indication (SNI)

พิมพ์

บริการ Server Name Indication (SNI)  พร้อมใช้งานได้แล้ว

ลูกค้าสามารถเพิ่ม SSL Certificate ได้แล้ว  โดยที่ไม่ต้องเช่า ip เพิ่ม

สามารถสั่งซื้อ SSL Certificate ได้ที่หน้าเว็บของ domainXhosting.com