ยืนยันการชำระเงิน

พิมพ์

วิธีการยืนยันการชำระเงิน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบ

1. ยืนยันโดยการ โทรศัพท์ โดยไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ (แต่ต้องโอนเงินโดยมีเศษสตางค์หรือยอดที่ไม่ซ้ำกับรายการอื่น)

โทรมาที่ 084-894-1331 ซึ่งต้องแจ้งรายละเอียด

 

2. ยืนยันโดยการ ส่งแบบฟอร์ม

กรุณากรอกละเอียดตามตัวอย่างข้างล่างนี้


ยืนยันการขำระเงิน กรุณา คลิกที่นี้ -->