โดเมนเอ็กซ์โฮสติ้งดอทคอม

ข่าวประกาศ

แจ้ง CAT-ISP ทำการปรับปรุงระบบ มีผลทำให้เข้าใช้งาน server ไม่ได้


เรียน ผู้ใช้บริการ domainXhosting.com ทุกท่าน

เนื่องจาก CAT ISP จะทำการ Upgrade อุปกรณ์ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2552 เวลา 00:00 - 05:00 (local time)
ในการนี้ส่งผลให้ผู้ใช้บริการ CAT-IDC ที่ใช้ Internet
ภายในประเทศไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติในช่วงเวลาดังกล่าว
(Outage Duration < than 45 minutes per device)


จึงใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ


Dear domainXhosting.com Subscriber

CAT-ISP would like to inform you that during 00.00 – 05.00 a.m. (local time). On August 17th, 2009.
We will upgrade network equipment .This will have an affect on CAT-IDC’s Subscriber can not
connect to National Internet. After that period, the system will can usable normally.
(Outage Duration < than 45 minutes per device)

Pleased be notified this and be apologized for any inconvenience. Thank you.Monday, August 17, 2009

« กลับ

View RSS Feed


ภาษา:

เมนู

เข้าสู่ระบบสมาชิก

Email

รหัสผ่าน

จดจำการเข้าระบบไว้

ค้นหา