ตรวจสอบโดเมนที่นี่
www.
.com .net .org .ac.th .co.th

โดเมนเนม แบบ gTLDs Domain name

350 บาท/ปี
shopping_cart

 

  • .com .net .org .info .biz
  • เป็นเจ้าของ 100%
  • แก้ไขค่า dns ได้ด้วยตัวเอง
  • รายละเอียด

โดเมนเนม แบบ ccTLDs Domain name

1,000 บาท/ปี
shopping_cart

 

  • .co.th .ac.th .or.th .go.th .in.th
  • หน่วยงานที่อยู่ในประเทศไทย
  • เอกสารขอจดทะเบียนไม่ยุ่งยาก
  • รายละเอียด

รายละเอียดโดเมน เมื่อใช้บริการโดเมนเอ็กซ์โฮสติ้งดอทคอม

พิมพ์
gTLDs คือ General Top-Level Domain เป็นโดเมนระดับบนสุดหมวดทั่วไป ซึ่งเป็นส่วนประกอบทางด้านขวาสุดเสมอของแต่ละชื่อโดเมนเนม ที่อาจประกอบด้วยตัวอักษรมากกว่า 2 ตัวขึ้นไป เช่น โดเมน .com .net .org .info .biz .us

คุณสมบัติโดเมน gTLDs ที่จะได้รับ
คุณเป็นเจ้าของโดเมน 100%
สามารถสร้าง Nameserver เองได้ เช่น (ns1.domainxhosting.com หรือ ns2.domainxhosting.com)
สามารถสร้าง URL Forwarding ท่านสามารถ Forward domain ไปยังฟรีเว็บโฮสติ้งต่างๆได้
สามารถสร้าง Email Forwarding ไปยัง Email Account อื่นๆ
สามารถกำหนด Registrar Lock เพื่อป้องกันการขโมยโดเมนหรือ Hack โดเมน
สามารถกำหนด Whois Guard ป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่านจากการตรวจสอบโดเมน
สามารถแก้ไขข้อมูล ผ่านระบบจัดการโดเมนแบบออนไลน์ ได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมง
สามารถแก้ไขรายละเอียดเจ้าของชื่อโดเมน (Administartor Contact Information)
จดโดเมน ของท่านจะสามารถใช้งานได้ ภายในเวลาประมาณ 15-30 นาที หรือไม่เกิน 24 ชั่วโมง(ตรวจสอบการยืนยันการชำระเงินแล้ว)
ไม่ต้องใช้หลักฐานในการจดโดเมน

การตั้งชื่อโดเมน gTLDs
ห้ามใส่ "www." หน้าชื่อโดเมนเนม "www." หมายถึงชื่อโฮสติ้งไม่ใช่ชื่อโดเมนเนม
ชื่อโดเมนเนมใช้ได้เฉพาะ ตัวอักษร a-z,ตัวเลข,0-9 และ "-" เท่านั้น ห้ามใช้เครื่องเหมาย _ และห้ามเว้นวรรค
ชื่อโดเมนเนมต้องไม่สั้นหรือยาวเกินไป โดยสามารถตั้งชื่อได้ตั้งแต่ 2 ตัวอักษรขึ้นไป และยาวไม่เกิน 63 ตัวอักษร
ชื่อโดเมนเนมต้องไม่ขึ้นต้นหรือลงท้ายด้วยเครื่องหมาย "-" เช่น -domainxhosting.com หรือ domainxhosting-.com
ชื่อโดเมนเนมไม่ควรใช้เครื่องหมาย "-" 2 ตัวติดกัน เช่น domainx--hosting.com

ประเภทของโดเมน gTLDs หรือ นามสกุลโดเมน
.com คือ Comercial
สำหรับเว็บไซต์ของ บริษัท ห้างร้าน เอกชน ที่จัดทำขึ้นเพื่อการโปรโมทสินค้า หรือ ขายสินค้า โดยหวังผลประโยชน์ทางด้านธุระกิจเป็นหลัก
.net คือ Network
เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการให้บริการระบบเครือข่าย หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่าย
.org คือ Organization
เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ หน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ ที่ไม่หวังผลตอบแทนทางธุรกิจ
.info คือ Information
เว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั่วไป เช่นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดต่างๆ เป็นต้น
.biz คือ Bussiness
มีความหมายเช่นเดียวกันกับ .com โดยมากมักจะนิยมจดเฉพาะในกรณีที่ชื่อโดเมนเนม .com ที่ท่านต้องการ มีผู้อื่นจดไปแล้ว

ถามตอบ(FAQ) เกี่ยวกับโดเมน gTLDs
Q: โดเมน คืออะไร
A: โดเมน (Domain) หรือ โดเมนเนม คือ ชื่อที่ถูกใช้เรียกเว็บไซต์ต่างๆ แทนหมายเลข IP แต่เดิมนั้น การเข้าเว็บไซต์จะเข้าทาง IP Address เช่น 61.19.252.45 ก็เป็น IP ของ www.domainxhosting.com ซึ่งการเรียกเปิดเว็บไซต์ต่างๆ ผ่านทางหมายเลข IP เป็นสิ่งที่จดจำได้ยาก ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาให้สามารถเข้าเว็บไซต์ตามชื่อได้เลย
Q: Domain Name Server (DNS) ของ domainxhosting.com คืออะไร
A: ns1.domainxhosting.com กับ ns2.domainxhosting.com และ ns3.domainxhosting กับ ns4.domainxhosting โดยท่านสามารถสอบถาม DNS ของโดเมนได้กับทางเรา
Q: มีโดเมนอยู่แล้ว สามารถย้ายโดเมนมาได้หรือไม่ (กรณีย้ายจากนายทะเบียนอื่นมายัง OnlineNic ของเร
A: ท่านสามารถ ย้ายโดเมน(Tranfer domain) มาใช้บริการกับ domainxhosting.com ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดในการดำเนินการย้ายโดเมน ซึ่งจะเสียเฉพาะค่าเช่าโดเมน(ระยะเวลา 1 ปี) ตามปกติ
สำหรับ โดเมน ที่จะทำการย้ายมานั้น จะต้องเตรียมข้อมูลและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. โดเมนต้องยังไม่หมดอายุจากนายทะเบียน(Registrar)รายเดิม (ต้องทำเรื่องย้ายก่อนที่โดเมนจะหมดอายุอย่างน้อย 15 วัน)
2. โดเมนต้องจดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน
3. Status โดเมนต้องไม่ถูก Lock (เข้าไปปรับให้เป็นสถานะธรรมดา)
4. Status โดเมนจะต้องไม่ถูก on-hold
5. โดเมนต้องไม่มีหนี้ค้างชำระค่าจดทะเบียนกับผู้รับจดทะเบียน(Registrar)รายเดิม
6. อีเมล์ตามที่ระบุใน Administrative Contact ต้องสามารถใช้งานได้ปกติ เพื่อใช้ในการคลิกยืนยันว่าจะย้ายโดเมน
7. ขั้นตอนการย้ายโดเมน ไม่มีผลกระทบกับการเรียกดูเว็บไซต์ และอีเมล์ของคุณ เพราะเป็นการย้ายเปลี่ยนผู้ให้บริการโดเมนเนมเท่านั้น ไม่ใช่การเปลี่ยนผู้ให้บริการโฮสติ้ง
8. ท่านต้องมี หมายเลข Domain Secret Code หรือ Tranfer Code หรือ Authorize Code หรือ EPP Auth Code (สำคัญมากที่สุด  ถ้าไม่มีก็ทำการย้ายไม่ได้)
9. ระยะเวลาในการย้ายจะสำเร็จ ไม่เกิน 15 วันทำการ
10. ในกรณีที่โดเมนเนมไม่สามารถทำการย้ายได้ เรายินดีคืนเงินให้หลังจากหักค่าโอนเงิน 30 บาท ต่อรายการแล้ว
Q: มีโดเมนอยู่แล้ว สามารถย้ายโดเมนมาได้หรือไม่ (กรณีย้ายจากนายทะเบียน OnlineNic มายัง OnlineNic ของเรา)
A: 1. ท่านติดต่อกับผู้รับจดทะเบียน(Registrar) รายเดิม  โดยแจ้งว่าขอย้าย Reseller มายัง Reseller ID นี้ 552678
2. ระยะเวลาในการย้ายจะสำเร็จ ไม่เกิน 7 วันทำการ
Q: ถ้าโดเมน ได้ถูกจดเรียบร้อยแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อโดเมนหรือยกเลิกโดเมน ได้หรือไม่
A: ไม่สามารถทำได้ หากไม่ต้องการใช้ชื่อโดเมนที่จดไปแล้ว ท่านสามารถแจ้งจดโดเมนใหม่ ส่วนโดเมนเดิมจะมีอายุตามระยะเวลาที่ท่านจดไว้
Q: หลังจากโดเมนถึงวันหมดอายุแล้ว เว็บไซต์จะยังใช้ได้อีกกี่วัน
A: ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ทันที เมื่อโดเมนหมดอายุ
Q: ถ้าแจ้งต่ออายุไม่ทันวันหมดอายุ จะสามารถขอใช้โดเมนนั้นๆ ได้อีกหรือไม่
A: ท่านยังมีเวลาประมาณ 30-40 วันเพื่อขอต่ออายุโดเมนเดิม หากช้ากว่านี้โดเมนจะถูกปล่อยให้เป็นโดเมนว่างและทำให้คนอื่นสามารถจดชื่อโดเมนนี้ได้
และถ้าต่ออายุเสร็จ วันหมดอายุใหม่จะนับจากวันที่หมดอายุเดิม(ไม่ได้นับจากวันที่ชำระเงิน)
ccTLDs คือ Country Code Top-Level Domain เป็นโดเมนระดับบนสุดหมวดรหัสประเทศ ซึ่งเป็นส่วนประกอบทางด้าน ขวาสุดเสมอของแต่ละชื่อโดเมนเนม ที่จะต้องประกอบด้วยตัวอักษร 2 ตัวที่แสดงถึงความเป็นประเทศหนึ่งๆหรือเขตแดนใดเขตแดนหนึ่งอย่างเป็น ทางการตามมาตรฐาน ISO 3166 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กำกับดูแลโดยประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น โดเมน .ac.th .co.th .go.th .in.th .mi.th .net.th และ .or.th

การตั้งชื่อโดเมน ccTLDs
ชื่อโดเมนเนมใช้ได้เฉพาะ ตัวอักษร a-z,ตัวเลข,0-9 และ "-" เท่านั้น ห้ามใช้เครื่องเหมาย _ และห้ามเว้นวรรค
ชื่อโดเมนเนมต้องไม่สั้นหรือยาวเกินไป โดยสามารถตั้งชื่อได้ตั้งแต่ 2 ตัวอักษรขึ้นไป และยาวไม่เกิน 24 ตัวอักษร
ชื่อโดเมนเนมต้องไม่ขึ้นต้นหรือลงท้ายด้วยเครื่องหมาย "-" เช่น -domainxhosting.co.th หรือ domainxhosting-.co.th
นอกจากนี้ชื่อที่เลือกนั้น จะต้องเหมือนกับชื่อเต็ม หรือชื่อย่อที่ใช้จดทะเบียนองค์กรมากที่สุด

ประเภทของโดเมน ccTLDs หรือ นามสกุลโดเมน
.co.th คือ สำหรับการพาณิชย์และธุรกิจ ผู้สมัครขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้หมวดหมู่นี้ จะต้องเป็นองค์กรพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือบริษัทต่างประเทศที่มีตัวแทนอยู่ในประเทศไทย และตัวแทนนั้น จะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย และได้รับการโอนสิทธิ ในการจดทะเบียนชื่อโดเมนจากบริษัทแม่ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย
.in.th คือ สำหรับหน่วยงานทุกประเภท และบุคคลทั่วไป
.ac.th คือ สำหรับสถาบันการศึกษา ผู้สมัครขอจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้หมวดหมู่นี้ จะต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่จดทะเบียนในประเทศไทย
.go.th คือ สำหรับการใช้ของภาครัฐบาล เช่น กระทรวงหรือหน่วยงานรัฐบาล อบต อบจ เทศบาล ผู้สมัครขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้หมวดหมู่นี้จะต้องเป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทย
.net.th คือ สำหรับนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 แบบ ตาม พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
.or.th คือ สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร
.mi.th คือ สำหรับหน่วยงานทางทหาร
.ภาษาไทย.th คือ สำหรับผู้ถือครองชื่อโดเมนภาษาอังกฤษใด ๆ ภายใต้ .th อยู่ก่อนแล้วเท่านั้น และชื่อโดเมนภาษาอังกฤษ 1 ชื่อ จะสามารถใช้อ้างอิงเพื่อจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาไทยได้ 1 ชื่อเท่านั้น

จำนวนชื่อโดเมน ccTLDs ที่สามารถถือครอง
แต่ละองค์กรสามารถถือครองชื่อโดเมน ได้เพียง 1 ชื่อโดเมน ยกเว้น .in.th
แต่ละองค์กรสามารถถือครองชื่อโดเมน .in.th ได้ตามจำนวนชื่อโดเมนที่ต้องการ (ทั้งนี้ชื่อโดเมนจำเป็นต้องสอดคล้องกับนโยบายการขอจดโดเมน ccTLDs)
สำหรับ .co.th แต่ละองค์กรสามารถถือครองชื่อโดเมนภายใต้ .co.th มากกว่า 1 ชื่อโดเมน ก็ต่อเมื่อ องค์กรจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ (ทั้งนี้ชื่อโดเมนจำเป็นต้องเป็นชื่อเต็ม หรือคำทับศัพท์ ของเครื่องหมายการค้า/บริการ)

สาเหตุที่คำขอจดโดเมนเนม ccTLDs ถูก Reject (ไม่อนุมัติ)
ชื่อโดเมนที่ขอจดเข้ามาไม่ตรงกับชื่อเต็ม ชื่อย่อ ของหน่วยงาน
กรอกฟอร์มขอจดทะเบียนโดเมนไม่ถูกต้อง
ชื่อโดเมนตรงกับชื่อที่สงวนไว้ไม่สามารถจดได้ เช่น ชื่อจังหวัด ชื่อพระราชวงศ์

ระยะเวลาในการดำเนินการจดทะเบียนโดเมนเนม ccTLDs ต้องใช้เวลากี่วัน
หลังจากเราได้รับเอกสาร และหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว และตรวจสอบความถูกต้องของชื่อโดเมนกับเอกสารแล้ว ระยะเวลาในการจดทะเบียนโดเมนเนม คือ 1 วันทำการ

ถ้าเป็นบริษัทต่างประเทศแล้วต้องการจดทะเบียนชื่อโดเมน ccTLDs จะต้องทำอย่างไร
บริษัทต่างประเทศที่ต้องการจดทะเบียนชื่อโดเมน จะต้องมีบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนในประเทศไทย และต้องมีหลักฐานประกอบการจดทะเบียนดังนี้
1.หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ
2.หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนประเทศไทย
3.จดหมายรับรองจากบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญดังนี้
3.1 รับรองว่าบริษัทที่ตั้งในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทนของบริษัทต่างประเทศ
3.2 อนุญาตให้บริษัทตัวแทนใช้ชื่อบริษัทต่างประเทศในการจดทะเบียนชื่อโดเมน domainxhosting.co.th

เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .ac.th
เอกสาร : หนังสือจัดตั้งโรงเรียน
กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น รบกวนทางโรงเรียนออกหนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียน และรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมทั้งประทับตราและเซ็นต์รับรองโดย ท่านผู้อำนวยการของทางโรงเรียน

เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .co.th
เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .co.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ
แบบที่หนึ่ง, คือ จดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากชื่อองค์กร
- ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องสอดคล้อง, เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมากจากชื่อองค์กรได้
- หนึ่งองค์กรสามารถจดทะเบียนโดเมนเนมได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น
เอกสาร : องค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทย ใช้ หนังสือรับรองบริษัท, ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)
แบบที่สอง, คือ จดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ
- ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการทุกตัวอักษร
- เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการจำเป็นต้องถูกจดทะเบียนและประกาศรับรองโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย
เอกสาร : หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ

เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .go.th
เอกสาร : หนังสือที่ทางหน่วยงานแจ้งชื่อโดเมนเนม .go.th ให้ทาง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของกระทรวง/กรมต้นสังกัด รับทราบ

เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .in.th
เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .in.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ
แบบที่หนึ่ง, จดทะเบียนโดเมนเนมในนามองค์กร
เอกสาร : หนังสือรับรองบริษัท, ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม), ใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) หรือ หนังสือรับรององค์กร/club/group พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการ
แบบที่สอง, จดทะเบียนโดเมนเนมในนามบุคคล
เอกสาร : สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบขับขี่ หรือ หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพของคนต่างด้าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการ

เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .mi.th
เอกสาร : หนังสือรับรองจาก กรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ว่าอนุญาตให้หน่วยงาน/องค์กรของท่าน จดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .mi.th ได้

เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .net.th
เอกสาร : ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 แบบ ตาม พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .or.th
เอกสาร : หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น
กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น รบกวนแสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง
joomla