ยืนยันการชำระเงิน

พิมพ์

วิธีการยืนยันการชำระเงิน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบ

1. ยืนยันโดยการ โทรศัพท์ โดยไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ (แต่ต้องโอนเงินโดยมีเศษสตางค์หรือยอดที่ไม่ซ้ำกับรายการอื่น)

โทรมาที่ 084-894-1331 ซึ่งต้องแจ้งรายละเอียด

 • หมายเลขการสั่งซื้อ(Order Number)
 • ธนาคารที่โอนเข้า
 • วันที่โอน
 • เวลา
 • จำนวนเงิน(มีเศษสตางค์หรือยอดเกินมาด้วย)

 

2. ยืนยันโดยการ ส่งแบบฟอร์ม

กรุณากรอกละเอียดตามตัวอย่างข้างล่างนี้

 • ชื่อ ...
 • Email ...
 • หัวข้อ กรอกว่า  ยืนยันการชำระเงินค่าบริการ
 • รายละเอียด กรอกว่า
  - หมายเลขการสั่งซื้อ(Order Number) ...
  - ธนาคารที่โอนเข้า ...
  - วันที่โอน ...
  - เวลา ...
  - จำนวนเงิน ...
 • และแนบเอกสารสำหรับการจดโดเมน .co.th .ac.th .or.th .go.th .in.th เป็นไฟล์ .jpg หรือ .pdf ก็ได้ ดูเอกสารที่ใช้ ที่นี้

ยืนยันการขำระเงิน กรุณา คลิกที่นี้ -->